Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2001 m. Nr. 2

LTTitulinis / Redkolegija
LT/ENXVI a. pradžios sienų tapyba Vilniaus bernardinų bažnyčioje | Mural painting of the early 16th c. in the Vilnius St. Francis and St. Bernardin Church / Rūta JANONIENĖ
LT/ENEpitafinės kompozicijos Vilniaus Šv. Kazimiero jėzuitų bažnyčios kriptoje | Epitaphial compositions in the crypt of St. Casimir (Jesuit) church in Vilnius / Neringa MARKAUSKAITĖ
LT/ENŽemaičių Kalvarijos dominikonų bažnyčia XIX a. I pusės rašytiniuose šaltiniuose | The Žemaičių Kalvarija Dominican Church in the written sources of the first half of the 19th c. / Dalia VASILIŪNIENĖ
LT/ENKristupas Radvila (1585–1640) – tapybos užsakovas | Christopher Radvila (1585–1640) – a patron of painting / Aistė PALIUŠYTĖ
LT/ENRužanų Švč. Trejybės bažnyčios Šv. Barboros koplyčios altorius – Aleksandro Mykolo Sapiegos meninės orientacijos atspindys | The Altar of St. Barbora's chapel of Ružanai Holy Trinity church as a reflection of the artistic orientation of Aleksandras Mykolas Sapiega / Dalia KLAJUMIENĖ
LT/ENVilniaus tapytojo Józefo Jermaszewskio sutartis su Platelių seniūnu Juozapu Slizna: Šv. Juozapo ir apaštalo Judo Tado paveikslų sukūrimo aplinkybės | Contract between Vilnius painter Joseph Jermaszewski and the elder of Plateliai Joseph Slizna on the creation of paintings of St. Joseph and Apostole Jud / Wolodymyr ALEKSANDROWYCZ
LT/ENDvasininkija – tarpukario memorialinių dailės kūrinių iniciatorė | Clergy as the initiator of memorial works of art in the interwar period / Skirmantė SMILINGYTĖ-ŽEIMIENĖ
LT/ENVargonų meistrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje | Markers of organ instruments of the Grand Duchy of Lithuania / Mindaugas PAKNYS
LT/EN„IOANNES BREUTELT NOBIS FECIT...“ | “IOANNES BREUTELT NOBIS FECIT...” / Gražina Marija MARTINAITIENĖ
LT/ENNaujai atributuotas Pranciškaus Smuglevičiaus dvipusis paveikslas | A newly attributed doublesided painting by Pranciškus Smuglevičius / Regimanta STANKEVIČIENĖ
LT/ENSuvalkijos tautinis kostiumas pirmaisiais XX a. dešimtmečiais | Suvalkian national costume in the first decades of the 20th century / Teresė JURKUVIENĖ
LT/ENAntano Tamošaičio tautinio stiliaus koncepcija | Antanas Tamošaitis' conception of national style / Lijana ŠATAVIČIŪTĖ
LTRecenzijos / Kauno meno istorikų monografijos (Aleksandra ALEKSANRAVIČIŪTĖ)
LTModernizmo link. Dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940. Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2001. (Giedrė Jankevičiūtė) / Jolita MULEVIČIŪTĖ
LTNurodymai straipsnių autoriams
LT/ENTurinys / Contents
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4