Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2007 m. Nr. 4

LT/ENViršelis/turinys
LT/ENredkolegija
LT/ENAndriaus Olekos-Žilinsko „Šarūnas“ ir tautiškumo problematika 3–4-ojo dešimtmečio sandūros lietuvių kultūroje | Andrius Oleka-Žilinskas’s “Šarūnas” and the issue of nationality in the Lithuanian culture at the turn of the third and fourth decades / Šarūnė TRINKŪNAITĖ
LT/ENRomualdas Juknevičius Telšių Žemaičių teatre (1946–1948) | Romualdas Juknevičius in the Samogitian Theater of Telšiai (1946–1948) / Irena ALEKSAITĖ
LT/ENIš Kauno valstybinio lėlių teatro istorijos (1970–1990) | From the history of Kaunas National Puppet Theater (1970–1990) / Audronė GIRDZIJAUSKAITĖ
LT/ENRealaus meno bendrija. Oskaro Koršunovo teatro pradžia | The real art community. The beginnings of Oskaras Koršunovas’ theater / Rasa VASINAUSKAITĖ
LT/ENDar vienas žvilgsnis į psichologinį realizmą ir jo įspaudus lietuvių teatre | Another insight into psychological realism and its traces in Lithuanian theater / Ramunė BALEVIČIŪTĖ
LT/ENChoreografo Vytauto Brazdylio kūryba | The work of choreographer Vytautas Brazdylis / Helmutas ŠABASEVIČIUS
LT/ENTeatras ir cenzūra. Režisieriaus Jono Jurašo atvejis | Theater and censorship. The case of Director Jonas Jurašas / Goda DAPŠYTĖ
LT/ENDailininko kūryba lėlių spektaklyje | The designer’s creation in a puppet theater / Vilmantas JUŠKĖNAS
LTŽurnalo MENOTYRA 2007 m. turinys
ENContents of the Journal MENOTYRA in 2007
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4