Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2016 m. Nr. 1

LT/ENViršelis * Turinys
LT/ENTitulinis * Redkolegija
LT/ENNurodymai straipsnių autoriams / Instructions to authors

Dailėtyra
LT/ENVieno biblinio ciklo kilmės ir ikonografijos paieškos | One biblical cycle: search of the origin and iconography / Asta GINIŪNIENĖ

PL/ENZ dziejów radziwiłłowskiej Połoneczki | Połoneczka – Radziwiłł family heritage. Residence and church / Katarzyna KOLENDO-KORCZAK
LT/ENTrinapolio trinitorių bažnyčios meninis inventorius ir jo paveldas | The artistic inventory of the Trinitarians’ Church in Trinapolis and its heritage / Regimanta STANKEVIČIENĖ
LT/ENXIX a. pab. – XX a. pr. lietuviški religiniai paveikslėliai ir jų leidėjas Juozapas Angrabaitis (1859–1935) | Lithuanian devotional images of the late 19th – early 20th century and their publisher Juozapas Angrabaitis (1859–1935) / Skirmantė SMILINGYTĖ-ŽEIMIENĖ

Ikonografinio šaltinio pristatymas
LT/ENAdomo Platerio albumo piešinių litografijos (Neringa Markauskaitė)

Naujos knygos
LT/ENAtvaizdo gyvastis. Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII–XVIII a. (Dalia Vasiliūnienė)
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4