Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2001 m. Nr. 3

LTTitulinis / Redkolegija
LT/ENIn memoriam. Lietuvių profesionaliosios muzikos tautiškumo prielaida Juliaus Juzeliūno teorinėje komponavimo sistemoje | National prerequisite of Lithuanian professional music in Julius Juzeliūnas' theoretical system of composing / Rimantas JANELIAUSKAS
LT/ENApie Lietuvos vėlyvųjų viduramžių muzikos istorijos šaltinius | About the historical sources of Late Medieval music in Lithuania / Jūratė TRILUPAITIENĖ
LT/ENXVIII–XIX a. sandūros Lietuvos masonų muzikos kultūra | The late 18th – early 19th-century musical culture of the Lithuanian Mosonry / Laima KIAULEIKYTĖ
LT/ENViktoro Kažinskio literatūrinis palikimas ir muzikos publicistika | The literary output and musical publications of Viktoras Kažinskis / Vida BAKUTYTĖ
LT/ENLietuvos sentikių dvasinės eilės | The spiritual songs of Lithuanian old believers / Žana LEBEDEVA
LT/ENSisteminio konstruktyvizmo apraiškos vėlyvojoje M. K. Čiurlionio fortepijoninėje kūryboje | Manifestations of systematic constructivism in M. K. Čiurlionis' late piano works / Audronė JURKĖNAITĖ
LT/ENMykolas Bukša – dirigentas ir kompozitorius | Mykolas Bukša – conductor and composer / Laura SARPALYTĖ
LT/ENBroniaus Kutavičiaus kompozicijos – „svetimo“ raiška | Manifestations of the “foreign” in the music of Bronius Kutavičius / Inga JANKAUSKIENĖ
LT/ENReinerio Maria Rilkės poezija naujausioje lietuvių muzikoje kaip eurointegracinis proveržis | Settings of Reiner Maria Rilke's poetry in the most recent Lithuanian music: an outburst of euro-integration / Jūratė LANDSBERGYTĖ
LTNurodymai autoriams
LT/ENTurinys / Contents
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4