Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2002 m. Nr. 1

LTTitulinis / Redkolegija
LT/ENLietuvių kompozitoriai aukštosiose Vokietijos muzikos mokyklose| Lithuanian composers in German institutions of higher musical education / Ona NARBUTIENĖ
LT/ENApie nepublikuotus Vilniaus periodo Stanisławo Moniuszkos sceninius kūrinius | On the non-published theatre works of Vilnius period by Stanisław Moniuszko / Vida BAKUTYTĖ
LT/ENXVIII a. pabaigos – XIX a. Lietuvos didikų muzikos mecenatystės bruožai | Features of the musical patronage of Lithuanian noblemen at the end of the 18th c. and in the 18th c. / Laima KIAULEIKYTĖ
LT/ENKultūrinė atmintis ir jos muzikinė reprezentacija Onutės Narbutaitės oratorijoje „Centones meae urbi“ | Onutė Narbutaitė's oratorio “Centones meae urbi”: cultural memory and its musical representation / Audronė ŽIŪRAITYTĖ
LT/ENLietuvos integracija į pasaulio muzikos kultūrą 1990–2000 metais | Lithuania's integration into the world music culture in 1990–2000 / Ona Agota ČEPAITYTĖ
LT/ENMuzikinis mąstymas: istorija ir nūdiena audiatyviniu aspektu | Musical thinking: history and the present in an auditory aspect / Vida UMBRASIENĖ
LT/ENSimfoniniai koncertai JAV lietuvių muzikiniame gyvenime: tautiškumo ir amerikietiškų tradicijų sąveika | Symphony concerts in music life of Lithuanians in the USA: interrelationship of national character and American traditions / Danutė PETRAUSKAITĖ
LT/ENLietuvos ir Italijos muzikiniai ryšiai | Musical relationships between Lithuania and Italy in the 16th c. / Jūratė TRILUPAITIENĖ
LTNurodymai
LT/ENTurinys / Contents
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4