Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2012 m. Nr. 3

LT/ENViršelis * Turinys
LT/ENTitulinis * Redkolegija

Muzikologija
EN/LTCantata “Jesu, der du meine Seele”, BWV 78 by Johann Sebastian Bach: structural, symbolic, and harmonic aspects | J. S. Bacho kantata „ Jesu, der du meine Seele“, BWV 78: struktūrinis, simbolistinis ir harmoninis aspektai / Vidas PINKEVIČIUS
LT/ENVilnietis pianistas, kompozitorius, pedagogas Ludwikas Nowickis (1830–1886): tėvynėje ir tremtyje | Vilnius’ pianist, composer, teacher Ludwik Nowicki (1830–1886): in fatherland and in exile / Vida BAKUTYTĖ
LT/ENStanisławo Moniuszkos Vilniaus laikotarpio bažnytinė kūryba. II dalis: „Aušros Vartų litanijos“ ir mišios | The spiritual creation of Stanisław Moniuszko in Vilnius period. Part II: Litanies of the Gates of Dawn and masses / Laima BUDZINAUSKIENĖ
LT/ENVakarų Europos vargonų statybos tendencijos Lietuvos vargondirbystėje XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje: romantinių vargonų skambesio ypatumai | General European tendencies of organ-making craft in Lithuania at the end of the 20th century – the first half of the 20th century: peculiarity of romantic organ / Eglė ŠEDUIKYTĖ-KORIENĖ
LT/ENVilnius, Varšuva, Paryžius: Lenkijos šiuolaikinės muzikos draugijos Vilniaus skyriaus veiklos programinės gairės (1930–1939) | Vilnius, Warsaw, Paris: prospective guidelines of activities conducted by the Vilnius Branch of the Polish Society for Contemporary Music (1930–1939) / Rūta STANEVIČIŪTĖ
LT/ENKino muzikos funkcinės tipologijos bruožai | Film music functional typology properties / Antanas KUČINSKAS

Naujos knygos
LT/ENNaujos knygos (2011–2012) Apgintos disertacijos (2011–2012 m.)
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4