Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2006 m. Nr. 2

Titulinis
Redkolegija
LT/ENVėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvoje: meistrų kilmė ir kūrybos sklaida | Late Baroque organ-building in Lithuania: master’s origin and the spread of the craft / Girėnas POVILIONIS
LT/ENTelesforo Kulakausko talento įrodymai, arba ką nauja galima rasti tarpukario Lietuvos knygų lentynose | Proofs of Telesforas Kulakauskas’ talent, or some news from the interwar Lithuanian bookshelf / Giedrė JANKEVIČIŪTĖ
LT/ENPranciškaus Mikutaičio kūriniai | Works by Pranciškus Mikutaitis / Skirmantė SMILINGYTĖ-ŽEIMIENĖ
LT/ENWilhelmas Pollis: nauji architekto veiklos šaltiniai | Wilhelm Poll: new sources on the architect’s work / Aistė PALIUŠYTĖ, Lina BALAIŠYTĖ
LT/ENNauji duomenys apie Liachovičių pilies statybą | New material on the construction of the Lachowicze Castle / Auksė KALADŽINSKAITĖ
LT/ENVincento Slendzinskio tremties laikų albumėlis | Wincenty Sleńdziński’s scrapbook from the exile period / Jolanta ŠIRKAITĖ
LT/ENLily Klee laiškai: Pirmojo pasaulinio karo atodangos | Letters from Lily Klee: exposures of World War I / Laima LAUČKAITĖ
LTNurodymai straipsnių autoriams
EN/LTTURINYS / CONTENTS
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4