Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2009 m. Nr. 1-2

LT/ENViršelis * Turinys
LT/ENTitulinis * Redkolegija

LT/ENAntikiniai mathesis kaip garsų meno grožio aspektai | Aspects of ancient mathesis as the beauty of sound art / Rima POVILIONIENĖ
LT/ENOperetė Vilniuje: už ir prieš (XIX a. antroji pusė ir XX a. pradžia) | Operetta in Vilnius: pros and cons (second half of the 19th and beginning of the 20th century) / Vida BAKUTYTĖ
LT/ENLietuvių baletas – muzikos žanras ar vizualus menas? | Lithuanian ballet – a musical genre or visual art? / Audronė ŽIŪRAITYTĖ
LT/ENKeli XVIII a. LDK bažnytinės muzikos bruožai | On some features of church music of the Grand Duchy of Lithuania in the 18th century / Jūratė TRILUPAITIENĖ
LT/ENTeoriniai šiuolaikinės lietuvių religinės muzikos kontekstai ir perspektyvos | Theoretical contexts and perspectives of contemporary Lithuanian religious music / Danutė KALAVINSKAITĖ
LT/ENTranscendentinio vargoniškumo siekis modernioje lietuvių muzikoje | The pursuit of transcendental peculiarity of the organ in modern Lithuanian music / Jūratė LANDSBERGYTĖ

Recenzija
LTVainikas Vilniui / Inga JASINSKAITĖ-JANKAUSKIENĖ

LT/ENNurodymai straipsnių autoriams
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4