Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2011 m. Nr. 2

LT/ENViršelis * Turinys
LT/ENTitulinis * Redkolegija

LT/ENVydūnas ir teatras: sceninės Vydūno dramaturgijos recepcijos ypatumai | Vydūnas and theatre: the specifics of stage reception in Vydūnas’ dramaturgy / Šarūnė TRINKŪNAITĖ
LT/ENAutorinė režisūra posovietinėje Lietuvos teatro scenoje | Situation of authors’ direction in Post-Soviet Lithuanian theatre / Rasa VASINAUSKAITĖ
LT/ENKontekstualizavimo „čia ir dabar“ eksperimentai: M. Gorkio pjesės „Dugne“ pastatymai Oslo National Theatret ir Vilniaus miesto teatre OKT | Re-creation of the identity of the performance: “Lower Depths” by Maxim Gorky in Oslo National Theatret and OKT-Vilnius Town Theatre / Ramunė MARCINKEVIČIŪTĖ
LT/ENDaugybingumo formos šiuolaikiniame Lietuvos teatre: postmoderni reprezentacija ar modernios tradicijos tęsinys? | Forms of plurality in contemporary Lithuanian theatre: postmodern representation or continuation of modern tradition? / Jurgita STANIŠKYTĖ
LT/ENPoetinis Jono Vaitkaus teatras | Poetical theatre of Jonas Vaitkus / Daiva ŠABASEVIČIENĖ
LT/ENRimo Tumino atminties teatro formos | Forms of Rimas Tuminas’ theatre of memory / Ramunė BALEVIČIŪTĖ
LT/ENTarpukario vaizdiniai šiuolaikiniame Lietuvos teatre: kritiškos atminties atvejis | Images of the interim in contemporary Lithuanian theatre: the case of critical memory / Martynas PETRIKAS
LT/ENTeatras ir valstybė tarpukariu: kūrybos autonomijos problema | Theatre and the State: an issue of creative autonomy / Asta PETRIKIENĖ
LT/ENBaletų lietuviškumo ir modernumo klausimu: tapatumo formų sąveika ir virsmas Lietuvos balete | Lithuanian ballet: questions of nationality and modernity: inter-relation and transformation of the forms of identity in the Lithuanian ballet / Audronė ŽIŪRAITYTĖ
LT/ENValstybės teatro baleto trupės gastrolės Monte Karle ir Londone 1935 metais | Guest performances of ballet company of Lithuanian State Theatre in Monte Carlo and London in 1935 / Helmutas ŠABASEVIČIUS
LT/ENKronika
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4