Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2013 m. Nr. 3

LT/ENViršelis * Turinys
LT/ENTitulinis * Redkolegija

Muzikologija
RU/ENОстробрамская литания Юзефа Дещинского – предромантическая предшественница литаний Станислава Монюшко | Gate of Dawn litany by Józef Deszczyński – pre-romantic predecessor of S. Moniuszko’s litanies / Светлана НЕМОГАЙ
LT/ENXIX a. bažnytinės muzikos žanrai Lietuvoje: identifikacijos, sąveikos ir kaita | Sacral genres in Lithuania in the 19th c.: identification, interconnection and modernizing / Laima BUDZINAUSKIENĖ
LT/ENMotiejaus Valančiaus Psalmyno vertimo ypatumai muzikos sąvokų aspektu | Peculiarities of Motiejus Valančius’ translation of the Psalter in respect of musical notions / Kamilė RUPEIKAITĖ
LT/ENLiturgijos ir bažnytinės muzikos klausimai XX a. lietuviškoje spaudoje | Issues of liturgy and church music in the 20th-century Lithuanian press / Danutė KALAVINSKAITĖ
LT/ENMaldos archetipo transformacijos emigrantų kūryboje: katastrofinio modernizmo gestai A. Mackaus poezijoje, J. Gaidelio ir L. Apkalnio vargonų muzikoje | Prayer transformations in emigrant creation: gestures of catastrophic modernism in poetry of A. Mackus and organ music of J. Gaidelis and L. Apkalnis / Jūratė LANDSBERGYTĖ
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4