Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2014 m. Nr. 3

LT/ENViršelis * Turinys
LT/ENTitulinis * Redkolegija

Muzikologija
LT/ENXIX a. muzikinio šaltinio pėdsakais: Vilniaus seminarijos knygos istorija, kontekstas ir turinys | Following the footprints of a musical source of the 19th century: history, context and contents of Vilnius seminary’s book / Laima BUDZINAUSKIENĖ, Agnė JANUŠAITĖ
LT/ENMuzikos kritika ir publicistika Lietuvoje XIX a. antrojoje pusėje | Musical criticism and publicistic writing in Lithuania in the 2nd half of the 19th century / Vida BAKUTYTĖ
LT/ENMuzikinis ugdymas Vilniaus mokytojų institute 1875–1900 m. | Musical education at Vilnius Teacher Training Institute in 1875–1900 / Kamilė RUPEIKAITĖ
LT/ENCamillo Everardi dainavimo mokyklos tradicija Lietuvoje: principai ir archetipai, sklaida, paralelės | The tradition of Camillo Everardi’s school of singing in Lithuania: principles and archetypes, spread and parallels / Tamara VAINAUSKIENĖ
LT/ENBaltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje (T. Makačino „Malda už Lietuvą“, P. Vasko „Musica serva“) | Baltic Self: archetypical features of resistance fight in the unknown organ music of the Soviet times (T. Makačinas “Prayer for Lithuania”, P. Vasks “Musica serva”) / Jūratė LANDSBERGYTĖ
LT/ENPedagoginis Nadios Boulanger fenomenas | Nadia Boulanger: a pedagogical phenomenon / Vita GRUODYTĖ
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4