Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2014 m. Nr. 1

Viršelis * Turinys
Titulinis * Redkolegija

Dailėtyra
PL/ENNieznane realizacje gdańskiego rzeźbiarza Wilhelma Richtera w Wielkim Księstwie Litewskim | The unknown works of a Gdansk Sculptor Wilhelm Richter in the territory of Grand Duchy of Lithuania / Dorota PIRAMIDOWICZ
LT/ENApie šv. Jeronimo atvaizdus ir jų ištakas Lietuvoje | On the images of St. Jerome and their origins in Lithuania / Skirmantė SMILINGYTĖ-ŽEIMIENĖ
PL/ENWistycze – z historii kultury cysterskiej w Wielkim Księstwie Litewskim | Wistycze – Cistercian artistic culture in the Grand Duchy of Lithuania / Marcin ZGLIŃSKI
LT/ENRudaminos Švč. Trejybės bažnyčios statyba XVIII a. ir naujas vardas LDK architektūros istorijoje | Construction of the Church of the Holy Trinity in Rudamina in the 18th century and a new name in the history of architecture of the Grand Duchy of Lithuania / Auksė KALADŽINSKAITĖ

Naujos knygos
LT/ENIlgai lauktos knygos pasirodymas / Šimtmečių liudytojai: vargonų prospektai / Lenkų mokslininkų tyrinėjimai: Loreto Švč. Mergelės Marijos gerbimas Abiejų Tautų Respublikoje

Kronika
LT/ENKAIP DAILĖS KŪRINYS TAMPA ISTORIJOS ŠALTINIU / Paroda „Šilkas ir auksas. Vilniaus arkivyskupijos XV–XVII a. liturginė tekstilė“ Bažnytinio paveldo muziejuje / D. VASILIŪNIENĖ / G. SURDOKAITĖ-VITIENĖ
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4