Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2006 m. Nr. 1

LT/ENTitulinis
LTRedkolegija
LT/ENMuzikos teorijos raidos aspektai Das Generalbaßzeitalter epochoje | Aspects of music theory development in Das Generalbaßzeitalter epoch / Gražina DAUNORAVIČIENĖ
LT/ENSkambesio erdvės generavimas Renesanso polifoninėje muzikoje | Generation of sounding space in the polyphonic music of the Renaissance / Daiva DŽENKAITIENĖ
LT/ENLietuvių fortepijoninė kultūra JAV | Piano culture of Lithuanians in the USA / Ramunė KRYŽAUSKIENĖ
LT/ENBroliai Ginzburgai ir jų įtaka Lietuvos fortepijono menui | The Ginzburg brothers and their influence on Lithuanian piano art / Leonidas MELNIKAS
LT/ENKauno konservatorijos veikla pokario metais | The Kaunas State Conservatoire in postwar years / Tamara VAINAUSKIENĖ
LT/ENŠviečiamojo klasicizmo blyksniai: dainos L. G. Rėzos ankstyvosios poezijos tekstais | Flashes of Enlightened Classicism: songs based on the early poems by L. G. Rėza / Laima KIAULEIKYTĖ
LTNurodymai straipsnių autoriams
LT/ENTURINYS/CONTENTS
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4