Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2003 m. Nr. 2

LT/ENTitulinis
LT/ENRedkolegija
LTPratarmė
LT/EN/RUVaikas XVI–XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje: galimi auklėjimo ir socializacijos modeliai | Child in the society of the 16th- and 17th-century Grand Duchy of Lithuania: possible patterns of education and socialization / Jolita SARCEVIČIENĖ
LT/ENMada – pirklio nauda. Audinių, galanterijos ir plataus vartojimo buities prekių importas į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę XVII a. pradžioje | Fashion as the benefit of merchants: the imports of cloth, haberdasheries and other consumer goods to the Grand Duchy of Lithuania in the early 17th century / Jūratė KIAUPIENĖ
LT/ENGėlės atminties paraštėse. Vilniaus basųjų karmeličių meninės raiškos prielaidos | Flowers on the margins of the memory. Background / conditions of artistic expression of Vilnius Discalced Carmelite nuns / Tojana RAČIŪNAITĖ
LT/ENXIX a. I pusėje Vilniuje išleistų maldynų iliustracijos | Illustrations in prayer books issued in Vilnius in the first half of the 19th century / Rūta JANONIENĖ
LT/ENXIX a. Lietuvos dvariškių menai ir pramogos | Arts and entertainment of Lithuanian aristocracy in the 19th century / Jolanta ŠIRKAITĖ
LT/ENKeliaujantis žmogus XIX a. II pusės Lietuvoje | Traveller in Lithuania in the second half of the 19th century / Jolita MULEVIČIŪTĖ
LT/ENXX a. pradžios Lietuvos dailė: magistralės ir marginalijos klausimas | Lithuanian art of the early 20th century: the question of the mainstream and the margin / Laima LAUČKAITĖ
LT/ENDailė ir ideologija: tarpukario Lietuvos politikų portretai | Art or ideology: portraits of Lithuanian politicians in the interwar years / Giedrė JANKEVIČIŪTĖ
LT/ENTautinės keistenybės tarpukario Lietuvoje | National peculiarities in interwar Lithuania / Lijana ŠATAVIČIŪTĖ
LT/ENKodėl moterys privalo būti gražios? Moteriškumo sampratos kaitos atspindžiai Lietuvos tarpukario spaudoje | Why women must be pretty? Reflections of transformation of femininity conceptions in the interwar Lithuanian press / Kristina LOTUŽYTĖ
LT/ENVartojimo vizualizacija tarpukario Lietuvos reklaminėje grafikoje | Visualization of consumption in Lithuanian advertising graphics in the interwar years / Rima POVILIONYTĖ
LT/ENSovietmetis Lietuvos kultūros istorijos šviesoje: projekto bandymas | The Soviet period in the light of history of culture: a trial of the project / Rasa ČEPAITIENĖ
LT/ENMenininkų atvirukai: kūrybinio žaidimo (pramogos) forma | Artists' postcards: a form of creative play and entertainment / Ieva PLEIKIENĖ
LT/ENTriukšmai šiuolaikinėje muzikoje. Lietuviškasis Broniaus Kutavičiaus fenomenas | Noises in Contemporary Music: The Lithuanian phenomenon of Bronius Kutavičius / Inga JANKAUSKIENĖ
LT/ENParibių problema šiuolaikinėje dailėje | The problem of boundaries and margins in Contemporary Art / Lolita JABLONSKIENĖ
LTNurodymai straipsnių autoriams
LT/ENTurinys / Contents
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4