Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2015 m. Nr. 2

LT/ENViršelis * Turinys
LT/ENTitulinis * Redkolegija

Teatrologija
LT/ENMetaforų teatro pabaiga. Naujasis sceninis realizmas: kūnas ir vaizdas | The end of the theatre of metaphor. New stage realism: the body and the image / Rasa VASINAUSKAITĖ
LT/ENFenomenologinio kūno strategijos teatre. Teorinė perspektyva | Strategies of phenomenological kind of body in theatre. Theoretical approach / Lina KLUSAITĖ
LT/ENXIX a. pabaigos – XX a. pradžios Lietuvių moterų teatro sąjūdis: moters reprezentacijos autentika ir stereotipai | Lithuanian women theatre movement in the late 19th c. – early 20th c.: authenticity and stereotypes in woman’s representation / Šarūnė TRINKŪNAITĖ
LT/ENCommedia dell’arte ir šiuolaikinis Lietuvos teatras | Commedia dell’arte and contemporary Lithuanian theatre / Julija ŠABASEVIČIŪTĖ
LT/ENUniversalios aktorių rengimo sistemos paieškos. Vsevolodo Mejerholdo ir Tadashi Suzuki pedagoginiai keliai | Searching for a versatile actor training system. Vsevolod Meyerhold’s and Tadashi Suzuki’s training methods / Aušra KAMINSKAITĖ
LT/ENGintaro Varno teatro pedagogika: aktorių ugdymo principai ir praktinės veiklos rezultatai | The theatre pedagogics of Gintaras Varnas: the principles of actor training and practical activity results / Elzė GUDAVIČIŪTĖ
LT/ENIdeologija ir XX a. Lietuvos baleto raida | Ideology and the development of Lithuanian ballet in the 20th century / Helmutas ŠABASEVIČIUS
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4