Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2002 m. Nr. 2

LTTitulinis / Redkolegija
LT/ENPostmodernizmas, kapitalizmas ir regresyvi istorija posovietinėje arealybėje | Postmodernism, capitalism, and regressive history in the post-Soviet areality / Audronė ŽUKAUSKAITĖ
LT/ENNaujausiųjų laikų Lietuvos dailės istorijos klausimu | On the issue of recent history of Lithuanian art / Lolita JABLONSKIENĖ
LT/ENKultūros atminties revizijos XX amžiaus pabaigos lietuvių muzikoje | Revisions of cultural memories in Lithuanian music at the turn of the 20th c. / Rūta GOŠTAUTIENĖ
LT/ENM. K. Čiurlionio kūrybos recepcija ir reprezentacija XX a. antrojoje pusėje | Reception and representation of M. K. Čiurlionis at the end of the 20th c. / Rasa ANDRIUŠYTĖ
LT/ENModernistinės istorijos traktuotės XX a. lietuvių literatūroje | Modernistic approaches to history in the 20th-century Lithuanian literature / Giedrius VILIŪNAS
LT/EN„Aukso amžiaus“ pabaiga: Antano Baranausko versija | The end of the “Golden Age”: the version of Antanas Baranauskas / Paulius Subačius
LT/ENLietuvos istorijos fragmentai Verkių peizažuose | Fragments of Lihuanian history in Verkiai landscape / Rūta JANONIENĖ
LT/ENDailė kaip politikos kalba. Lietuva 1918–1940 | Art as the language of politics: Lithuania in 1918–1940 / Giedrė JANKEVIČIŪTĖ
LT/ENJuozas Ignatavičius ir tarpukario Lietuvos istorinė tapyba | Juozas Ignatavičius and historic paintings of the inter-war period in Lithuania / Vidmantas JANKAUSKAS
LTSeminaruose – aktualūs dailės klausimai / Jolita LIŠKEVIČIENĖ
LT„Bakelito perlai“: tarpukario Lietuvos dailė ir gyvenimas / Miglė BANYTĖ
LTXX a. dailės istorija: aktualijos ir atradimai / Linara DOVYDAITYTĖ
LTNauja disertacija senosios Lietuvos dailės tyrimų fone / Lina BALAIŠYTĖ
LTNurodymai straipsnių autoriams
LT/ENTurinys – Contents
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4