Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2014 m. Nr. 4

LT/ENViršelis * Turinys
LT/ENTitulinis * Redkolegija
LT/ENNurodymai straipsnių autoriams

Dailėtyra
PL/ENFundacje zakonne Kazimierza Leona Sapiehy | Casimir Leo Sapieha’s foundations for religious orders / Dorota PIRAMIDOWICZ

LT/ENDailininkai XVIII a. Radvilų dvare | Artists in the Radziwiłł court in the 18th century / Aistė PALIUŠYTĖ
LT/ENArchitektūros mokymas Polocko jėzuitų kolegijoje ir akademijoje | Studies of architecture in the Polotsk Jesuit College and Academy / Rasa BUTVILATĖ
LT/ENVeidrodžiai be interjerų: kišeniniai, rankiniai ir pastatomi veidrodėliai, šukės | Mirrors without interior: pocket mirrors, hand mirrors, small standing mirrors, mirror shards / Indrė UŽUOTAITĖ
LT/EN1578 m. Zapyškio parapijos aprūpinimo aktas | The donation for Zapyškis parish in the year 1578 / Guoda GEDIMINSKAITĖ

Naujos knygos
LT/ENAsta Giniūnienė. KRY Ž IAUS KEL IAS L IETUVOJE XV I I I a . ANTROJE PUSĖJE – XX a . PRA DŽIOJE. SKLAIDA IR RA IŠKA.

LT/ENApie įvykių atkūrimą ir istorijos rašymą / Mindaugas Paknys. PAŽAISLIO V IENUOLYNO STATYBOS IR DEKORAVIMO ISTORIJA.

Kronika
LT/EN2014 m. apgintos menotyros disertacijos
LTIn Memoriam / Nijolė Lukšionytė (1954–2014)

LT/ENŽurnalo MENOTYRA 2014 m. turinys | Contents of the Journal MENOTYRA in 2014
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4