Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2008 m. Nr. 2

LT/ENViršelis * Turinys
LT/ENTitulinis * Redkolegija

LTPratarmė
LT/ENVytauto Kairiūkščio (1890–1961) suprematistinė kūryba ir fotomontažai | Suprematism and photomontages of Vytautas Kairiūkštis (1890–1961) / Viktoras LIUTKUS
LT/ENDailininkų eksperimentai baleto teatre | Experiments of visual artists on the stage of Lithuanian ballet / Helmutas ŠABASEVIČIUS
LT/ENKlasikiniai eksperimentai vėlyvojo sovietmečio Lietuvos tapyboje | Classical experiments in the late Soviet Lithuanian painting / Erika GRIGORAVIČIENĖ
LT/ENAlgimanto Švėgždos kasdienybės (re)konstrukcija: kūrybos lūžio laikotarpis dailininko dienoraštyje | Everyday life (re)construction of Algimantas Švėgžda: the period of creative turn in the artist’s diary / Asta JACKUTĖ
LT/ENDokumentinio kino kalbos eksperimentai Lietuvos videomene | Experiments of documentary cinema language in Lithuanian video art / Renata DUBINSKAITĖ
LT/ENMedijų menas kaip mokslinė-eksperimentinė erdvė. Lietuvos, Latvijos ir Estijos atvejai XX a. pabaigoje – XXI amžiuje | Media art as a scientific-experimental space. The case of Lithuanian, Latvian and Estonian art in the 20th (2nd part)–21st centuries / Renata ŠUKAITYTĖ

Recenzija
LTRusė europietė. M. Veriovkinos gyvenimas ir kūryba naujoje Laimos Laučkaitės knygoje / Rasa ANDRIUŠYTĖ
LTMaži ir dideli atradimai / Ieva PLEIKIENĖ

LTNurodymai straipsnių autoriams
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4