Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2009 m. Nr. 3-4

LT/ENViršelis * Turinys
LT/ENTitulinis * Redkolegija

LTĮžanga
LT/ENAukščiausios valdžios insignijos reprezentaciniuose Stanislovo Augusto Poniatovskio portretuose | Insignia of Supreme Power in Representative Portraits of Stanisław August Poniatowski / Gitana ZUJIENĖ
LT/ENValdovo vaizdinys Stanislovo Augusto karūnavimo iškilmėse Vilniuje | The Image of the Ruler at the Crowning Ceremony of Stanisław August in Vilnius / Lina BALAIŠYTĖ
LT/ENVilniaus vyskupo koadjutoriaus Juozapo Stanislovo Sapiegos (1708–1754) dailės rinkinys: socialinio statuso ženklai | The Art Collection of the Vilnius Coadjutor Bishop Józef Stanisław Sapieha (1708–1754): Representation of Social Status / Aistė PALIUŠYTĖ
LT/ENPatriotiškumo ženklai XX a. pirmosios pusės kasdienybės kultūroje | Signs of Patriotism in the Culture of Daily Life of the First Half of the 20th Century / Lijana NATALEVIČIENĖ
LT/ENLietuva 1939–1944 m.: valdžios ženklai | Lithuania in 1939–1944: Signs of Power / Giedrė JANKEVIČIŪTĖ
LT/ENStalininis „penkmetis“: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947–1952 m. | Five Years of Stalin’s Rule: Signification of Vilnius’s Public Spaces in 1947–1952 / Rasa ANTANAVIČIŪTĖ

LTNaujos knygos
LTKronika
LTIn memoriam

LT/ENŽurnalo MENOTYRA 2009 m. turinys | Contents of the Journal MENOTYRA in 2009
LT/ENNurodymai straipsnių autoriams
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4