Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2004 m. Nr. 3

LT/ENTitulinis
LT/ENRedkolegija
LT/ENVeliuonos Madonos ikonografija ir analogai | The inconography and analogues of the Veliuona’s Madonna / Lijana BIRŠKYTĖ-KLIMIENĖ.
LT/ENVilniaus arkikatedros tekstilė XVI a. inventoriuose | Textile fabrics in Vilnius Cathedral in the light of archival documents of the 16th century / Gražina Marija MARTINAITIENĖ.
LT/ENVilniaus jėzuitų naujokyno gnomos | Gnomes at the Jesuit Novitiate in Vilnius / Liudas JOVAIŠA.
LT/ENDuktė Naumiesčio bažnyčios | A daughter of Naumiestis Church / Aleksandra ALEKSANDRAVIČIŪTĖ.
LT/ENApie Katalikų Bažnyčios poziciją religinės dailės atžvilgiu XIX a. pab. – XX a. I pusėje | On the position of the Catholic Church with respect to religious art in the late 19th and the first half of the 20th century / SKIRMANTĖ SMILINGYTĖ-ŽEIMIENĖ.
LT/ENSienų tapyba Perlojos bažnyčioje | Wall Painting at Perloja Church / Dalia VASILIŪNIENĖ.
LT/ENLietuvos banko baldai | Furniture of the Bank of Lithuania / RITA ŠKIUDIENĖ.
LT/ENSuvalkijos kryžiai | Crosses in Suvalkija / TERESĖ JURKUVIENĖ.
LT/ENNurodymai autoriams
LT/ENTurinys / Contents
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4