Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2002 m. Nr. 3

LTTitulinis / Redkolegija
LT/ENŠv. Brunono paveikslas iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios | Picture of St. Bruno from the Vilnius St. Bernardin church / Rūta JANONIENĖ
LT/ENVilniaus dominikonų vienuolyno prie Šv. Dvasios bažnyčios pirmo aukšto koridoriaus XVIII a. II pusės sienų tapyba | A fresco from the second half of the 18th century in the ground-floor corridor of the Vilnius Dominican Friary beside the Church of the Holy Spirit / Dalia KLAJUMIENĖ
LT/ENMerkinės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios skliautų puošyba | Decoration of vaults of the Merkinė church / Skirmantė SMILINGYTĖ-ŽEIMIENĖ
LT/ENSantaikos bažnyčios statybos istorija | The construction of the Santaika church / Teresė JURKUVIENĖ
LT/ENPamiršta hipotezė arba Vilniaus miesto sandara XIV–XV amžiuje | A forgotten hypothesis or the urban structure of the Vilnius city from the 14th up to the late 15th century / Jūratė MARKEVIČIENĖ
LT/ENVieno pabūklo istorija | The story of one cannon / Gražina Marija MARTINAITIENĖ
LT/ENTautinio stiliaus stereotipai tarpukario Lietuvos interjeruose | Stereotypes of national style in the interiors of the interwar period / Lijana ŠATAVIČIŪTĖ

LTNurodymai straipsnių autoriams
LT/ENTurinys / Contents
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4