Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2007 m. Nr. 2

LT/ENViršelis * Turinys / Cover * Contents
Titulinis
Redkolegija
LT/ENKūrybos laisvės diskursai vėlyvojo sovietmečio ir pirmųjų nepriklausomybės metų Lietuvos dailės gyvenime | Discourses on creative freedom of Lithuanian art in the late soviet period and the first years of independence / Skaidra TRILUPAITYTĖ
LT/ENStiliaus varžtuose: tautinės tapatybės paieškos tarpukario namų pramonės dirbiniuose | Restraints of the style: searching for national identity in home-made artefacts of the interwar period / Lijana ŠATAVIČIŪTĖ
LT/ENŽemaitijos vyskupų Antano Dominyko Tiškevičiaus ir Jono Dominyko Lopacinskio architektūros užsakymai | Building orders of Antoni Dominik Tyszkiewicz and Jan Dominik Łopaciński, Bishops of Samogitia / Auksė KALADŽINSKAITĖ
LT/ENJuozapo Scipiono architektūros užsakymai Serokomlioje | Architectural commissions by Józef Scipion in Serokomlia / Aistė PALIUŠYTĖ
LT/ENLietuvos dailė vokiečių okupacijos metais (1941–1944) | Lithuanian art during the German occupation (1941–1944) / Giedrė JANKEVIČIŪTĖ
LTNurodymai straipsnių autoriams
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4