Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2004 m. Nr. 2

LT/ENTitulinis
LT/ENRedkolegija
LT/ENLDK dailininko statuso problema | Status of the artist in the Grand Duchy of Lithuania / Lina BALAIŠYTĖ
LT/ENSvetimšaliai dailininkai XVIII a. Vilniuje | Foreign artists in Vilnius in the 18th century / Auksė KALADŽINSKAITĖ
LT/ENTapytojų verslas XVIII a. Palenkės Bialoje | The business of painting in Biała Podlaska in the 18th century / Aistė PALIUŠYTĖ
LT/ENŠvč. Merglės Marijos paveikslo iš Vilniaus Šv. Mykolo bažnyčios votai ir karūnos | Vota and crowns on the painting of the Virgin Mary from the church of St. Michael in Vilnius / Rūta JANONIENĖ
LT/ENŠv. Bonifaco kankinio relikvijos Valkininkų bažnyčioje | Relics of martyred St. Boniface in Valkininkai church / Tojana RAČIŪNAITĖ
LT/ENPastabos LDK meninės kultūros tyrinėjimų paraštėse / Dalia VASILIŪNIENĖ
LT/ENKarmelitiškųjų vizijų skaitymo menas / Arvydas PACEVIČIUS
LT/ENNaujas žvilgsnis vienuolijų meno tyrinėjimuose / Mindaugas PAKNYS
LT/ENNurodymai autoriams
LT/ENTurinys / Contents
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4