Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2003 m. Nr. 3

LTTitulinis
LT/ENŽemaičių Kalvarijos religinio centro įkūrimas ir formavimasis XVII a. viduryje | The foundation and development of the Žemaičių Kalvarijos religious centre in the mid-17th century / Dalia VASILIŪNIENĖ
LT/ENJėzaus kulto raiška XX a. I pusės Lietuvos religinėje dailėje | Expression of the cult of Jesus in Lithuanian religious art of the first half of the 20th century / Skirmantė SMILINGYTĖ-ŽEIMIENĖ
LT/EN„Jėzaus Nazariečio“ siužetas XX a. II pusės Lietuvos dailėje: formų ir įvaizdžio kaita | The subject of Jesus Nazareth in Lithuanian art of 2nd half of 20th century: exchange of forms and image / Regimanta STANKEVIČIENĖ
LT/ENXIX a. – XX a. I pusės liturginė apranga parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“ | Liturgical Vestments of the period from the 19th to the mid-20th century at the exhibitions “Christianity in Lithuanian Art” / Lijana ŠATAVIČIŪTĖ
LT/ENKristupo Radvilos (1585–1640) sutartys su amatininkais | Krzysztof Radziwiłł's (1585–1640) contracts with artisans / Aistė PALIUŠYTĖ
LTRecenzija / Jolita LIŠKEVIČIENĖ
LTMetrika
LTRedkolegija
LT/ENNurodymai autoriams
LT/ENTurinys / Contents
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4