Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2012 m. Nr. 1

LT/ENViršelis * Turinys
LT/ENTitulinis * Redkolegija

Dailėtyra
LT/ENŠiaurės renesansas Vilniaus mieste. Sienų tapybos ornamentika | The Northern Renaissance in Vilnius city. Ornamentation in wall paintings / Aleksandra ALEKSANDRAVIČIŪTĖ
LT/ENVeiviržėnų bažnyčios iliuzinė tapyba ir XVIII a. II pusės – XIX a. I pusės Kristaus kapo dekoracijos | Trompe l’oeil painting in Veiviržėnai Church and decorations of the Tomb of Jesus from the 2nd half of the 18th c. to the 1st half of the 19th c. / Asta GINIŪNIENĖ
LT/ENCaro valdžios nurodymai dėl kryžių statymo XIX a. pabaigoje | The instructions of the tsarist administration regarding erection of crosses at the end of the 19th century / Gabija SURDOKAITĖ
LT/ENLietuvos žydų dailininko Juozapo Levinsono-Benari veikla tarpukariu | The activity of a Jewish Lithuanian artist Joseph Levinson-Benari in the interwar period / Evelina BUKAUSKAITĖ
LT/ENApie Gailestingojo Jėzaus paveikslą raudonosios ir rudosios okupacijų kryžkelėje | On the painting of the Merciful Christ at the crossroads of Bolshevik and Nazi occupations / Skirmantė SMILINGYTĖ-ŽEIMIENĖ

Naujos knygos
LT/ENLietuvos sakralinės dailės tyrimai
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4