Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2015 m. Nr. 3

LT/ENViršelis * Turinys
LT/ENTitulinis * Redkolegija

Muzikologija
LT/ENGrigališkoji psalmodija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV–XVIII a. | Gregorian psalmody in the Great Duchy of Lithuania in the 15th–18th centuries / Jonas VILIMAS

LT/ENKlasikinės sarabandos bruožų modifikavimas J. S. Bacho Partitose klavyrui (BWV 825–839) | Modification of the features of the classical sarabande in J. S. Bach’s Partitas for claviers (BWV 825–839) / Audra VERSEKĖNAITĖ, Eglė MINČIŪNAITĖ
LT/ENMuzikinis ugdymas XIX a. Vilniaus žydiškose švietimo įstaigose | Musical training at Jewish educational institutions in Vilnius in the 19th century / Kamilė RUPEIKAITĖ
LT/ENOrkestras Lietuvos miesto muzikinėje kultūroje: Vilniaus atvejis (XIX a.) | Orchestra in the Lithuanian urban musical culture: a case study of Vilnius (19th century) / Vida BAKUTYTĖ
LT/ENM. K. Čiurlionio kūrybos retrospekcijos B. Kutavičiaus ir V. Bartulio muzikoje | Retrospectives of M. K. Čiurlionis’ work in music by B. Kutavičius and V. Bartulis / Rūta GAIDAMAVIČIŪTĖ

Naujos knygos
LT/ENGrigališkasis choralas kaip actio canendi (Danutė Kalavinskaitė)
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4