Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2013 m. Nr. 1

LT/ENViršelis * Turinys
LT/ENTitulinis * Redkolegija

Dailėtyra
LT/ENAnkstyvosios šv. Onos kulto apraiškos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje | The early manifestations of the cult of St. Anne in the Grand Duchy of Lithuania / Lijana BIRŠKYTĖ-KLIMIENĖ
PL/ENŚladami Paców. Rzecz o kościele w Różance | The traces of Pac: some facts about the church in Różanka / Katarzyna UCHOWICZ
LT/ENNueinančios epochos ženklas: polichrominis Lietuvos bažnyčių interjero dekoras | The sign of the epoch: polychromatic décor in the church interiors of Lithuania / Skirmantė SMILINGYTĖ-ŽEIMIENĖ
LT/ENLietuviškas kryžius išeivijoje JAV: memorialinis paminklas, interjero atributas, dekoro elementas | Lithuanian Cross in the USA emigration: memorial monument, interior attribute and décor element / Skaidrė URBONIENĖ
LT/ENSukurti „lietuvišką madą“ | Creating “Lithuanian fashion” / Teresė JURKUVIENĖ

Naujos knygos
LT/EN Dailės istorijos šaltiniai: nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Antologija. / Sudarytoja Giedrė JANKEVIČIŪTĖ
LT/ENBažnytinės procesijos: istorinė studija apie vaizdus ir daiktus / Liepa GRICIŪTĖ-ŠVEREBIENĖ
LT/ENKnyga apie vienos vienuolijos istoriją Lietuvoje / Sudarytoja Neringa MARKAUSKAITĖ
LT/ENBesočiame ir blaiviame žvilgsnyje – XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos vaizdinė kultūra / Jolita MULEVIČIŪTĖ
Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4