Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2003 m. Nr. 1

Kultūrinis gyvenimas tarpukario Vilniuje (1918–1940). Muzikinių teatrų veikla | Cultural life of Vilnius in the interwar period (1918–1940): the activity of musical theatres
Laima BUDZINAUSKIENĖ

Straipsnio objektas yra lietuvių muzikologijoje nuodugniau netyrinėta tema. Publikacijos tikslas - atskleisti ir įvertinti tarpukario Vilniaus kultūrinį gyvenimą ir muzikinių teatrų veiklą. Darbe remiamasi archyviniais šatiniais, Vilniaus periodine spauda bei atskiromis užsienio muzikologų publikacijomis. Straipsnyje apžvelgiama minimo laikotarpio Vilniaus kultūrinio gyvenimo situacija, knygynų veikla, muzikos kritikos darbai; čia aptariami kultūros židinių - muzikinių teatrų - veiklos ir repertuaro ypatumai. Darbe pateikiama medžiaga yra aktuali Lietuvos muzikos istorijai, papildanti užsienio šalių ir lietuvių muzikologų tyrinėjimus.

Raktažodžiai: XX a., tarpukario Vilnius, kultūrinis gyvenimas, muzikos kritika, teatras

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4