Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2003 m. Nr. 1

Vilniaus konservatorijos formavimasis ir raida 1940–1949 metais | Formation and development of Vilnius Conservatoire in 1940–1949
Tamara VAINAUSKIENĖ

Straipsnyje nagrinėjamas sudėtingas ir prieštaringas aukštojo muzikos mokslo Lietuvoje raidos etapas - Vilniaus konservatorijos susiformavimo ir veiklos metai. Aptariami Vilniaus muzikos mokyklos ir iš jos išaugusios konservatorijos struktūriniai pokyčiai, mokymo planai ir programos, studijų proceso organizavimo ypatumai, pedagogų ir studentų kontingentas, mokymo įstaigų indėlis į Vilniaus kultūrinį gyvenimą. Atskleidžiama muzikos pedagogikos tradicijų kaita.

Raktažodžiai: Vilnius, muzikos mokykla, konservatorija, muzikos pedagogika, ištakos, raida, tradicijos

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4