Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2003 m. Nr. 1

Karolio Lipińskio biografijos vilnietiškos refleksijos | Reflections of Karol Lipiński's biography in Vilnius
Vida BAKUTYTĖ

Publikacijos tikslas yra atskleisti vien XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo puslapių. Jis susijęs su pasaulinės šlovės smuiko virtuozo Karolio Józefo Lipińskio (1790 1861) vardu. Straipsnyje patikslinamas įžymiojo lenko apsilankymų Vilniuje laikas, koreguojamos ir pateikiamos naujos jo koncertų datos, programos, piešiama šių viešnagių kultūrinė aplinka ir jos atstovų vertinimai. Pristatoma istorinė medžiaga yra aktuali Lietuvos muzikinio gyvenimo istorijai, ji papildo Lenkijos, Ukrainos, Rusijos, Vokietijos muzikologų tyrinėjimus, skirtus lenkų smuiko virtuozui.

Raktažodžiai: XIX a., Vilnius, Lietuva, Karolis Józefas Lipińskis, smuiko menas, koncertinis gyvenimas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4