Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2003 m. Nr. 2

Gėlės atminties paraštėse. Vilniaus basųjų karmeličių meninės raiškos prielaidos | Flowers on the margins of the memory. Background / conditions of artistic expression of Vilnius Discalced Carmelite nuns
Tojana RAČIŪNAITĖ

Straipsnyje, remiantis rašytiniais šaltiniais ir vienuolynuose išlikusių dirbinių analogijomis, iškeliamos Vilniaus basųjų karmeličių meninės raiškos prielaidos. Dirbtinės gėlės, paperoles technika padirbinti relikvijoriai, karpiniai Sekminių loterijai ir kiti Krokuvos basųjų karmeličių vienuolyne išlikę darbeliai atstovauja šimtmečiams puoselėtiems ir Vilniaus konvente kadaise gyvavusiems vienuolijos papročiams. Vienuolių meninės raiškos fenomenai aptariami profesionalaus meno funkcionavimo vienuolyne kontekste.

Raktažodžiai: Vilniaus šv. Juozapo Sužadėtinio vienuolynas, basosios karmelitės, dirbtinės gėlės, rankraščių iliustracijos, relikvijoriai, vienuolių rankdarbiai, meninė tradicija

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4