Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2003 m. Nr. 2

XIX a. I pusėje Vilniuje išleistų maldynų iliustracijos | Illustrations in prayer books issued in Vilnius in the first half of the 19th century
Rūta JANONIENĖ

Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į meninės kūrybos sritį, iki šiol nesulaukusią didesnio menotyrininkų dėmesio. XIX a. maldynai neabejotinai buvo masiškiausia ir plačiausiai visuose visuomenės sluoksniuose paplitusi spaudinių rūšis, o juose esančias iliustracijas pagrįstai galima laikyti populiariausiu to meto dailės žanru. Maldynų iliustracijos papildo kai kurių Vilniaus meno mokyklos auklėtinių kūrybines biografijas naujais ir iki šiol visai nenagrinėtais kūriniais. Kartu lietuviškųjų maldaknygių iliustracijos padeda geriau pažinti mūsų liaudies meno ištakas. Aptariant Vilniuje išleistų maldynų iliustracijas bandoma apibūdinti jose atsispindinčius bendresnius romantizmo epochos meninės kalbos bruožus.

Raktažodžiai: Vilnius, maldynai, grafika, knygų iliustracijos, J.Zavadzkis, J. Oziemblovskis, V.Smakauskas, romantizmas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4