Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2004 m. Nr. 1

Lietuvos vargonininkų profesinis parengimas pirmaisiais XX a. dešimtmečiais | Professional training of Lithuanian organists in the beginning of the 20th century
Eglė ŠEDUIKYTĖ-KORIENĖ

 Straipsnyje pasitelkiant istorinį bei komparatyvistinį tyrimo metodus tyrinėjama vargonininkų profesinio parengimo raida pirmaisiais XX a. dešimtmečiais. Pagrindinis dėmesys skiriamas vargonininkų draugijų veiklai, jų organizuotiems kursams ir periodinei spaudai. Straipsnyje pateiktų ir analizuojamų istorinių faktų visuma atskleidžia dar netyrinėtas vargonavimo tradicijas, egzistavusias Lietuvoje aptariamuoju laikotarpiu.

Raktažodžiai: vargonų muzika, repertuaras, draugijos, kursai, muzikos spauda, vargonininkų mokymas, vargonavimo tradicijos

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4