Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2004 m. Nr. 4

Modernizmo ir postmodernizmo žaismas elitinio ir masinio žiūrovo akivaizdoje | The play of modernity and post-modernity in the presence of elitist and mass audience
Rasa VASINAUSKAITĖ

 Straipsnyje apžvelgiami kai kurie modernizmo ir postmodernizmo bruožai lietuvių teatre. Išskiriami tie Juozo Miltinio, Jono Vaitkaus, Oskaro Koršunovo spektakliai, kurie ženklino modernią lietuvių režisierių laikyseną XX a. II pusės politinių, visuomeninių ir kultūrinių pokyčių akivaizdoje. Akcentuojamos šių režisierių į lietuvių teatrą atneštos naujovės, oponavusios ligšioliniams estetiniams ir etiniams kanonams. J. Miltinio spektaklis „Lauke, už durų“ (1966) į lietuvių teatrą atneša egzistencializmo filosofijos ir ekspresionizmo vėjus; J. Vaitkaus modernizmas (spektakliai „Pabudimas“, „Vėlinės“, „Getas“, 1998–1990) apibūdinamas jo estetine priešprieša nepriklausomos Lietuvos sociumo pokyčiams; O. Koršunovo spektaklyje „P.S. Byla O.K.“ (1997) randami postmodernaus scenos meno elementai.

Raktažodžiai: absurdo filosofija, absurdo žmogus, asmenybinė raiška, elitinis žiūrovas, ekspresionizmas, modernizmas, neoromantika, psichologizmas, realizmas, postmodernizmas, sociumas, socialistinė visuomenė, teatro misionieriškumas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4