Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2005 m. Nr. 1

Vilniaus operos veikla (1942–1944) | Activities of the Vilnius opera in 1942–1944
Vytautė MARKELIŪNIENĖ

Straipsnyje pristatoma iki šiol išsamiau netyrinėta Vilniuje vokiečių okupacijos metais įsteigtos ir veikusios operos trupės veikla. Ši savarankiška muzikinio teatro struktūra ne tik liudijo naujos operos trupės pajėgumą, tačiau spėjo reikšmingai įsilieti į Vilniaus kultūrinių tradicijų polifoniją, užimti svarbias pozicijas minimo laikotarpio tautinės kultūros sklaidos procese. Remiantis archyvų medžiaga, tuometine spauda bei amžininkų atsiminimais, aptariamos šios trupės formavimosi sąlygos, apžvelgiamos jos veiklos galimybės bei matmenys.

Raktažodžiai: opera, Vilniaus operos trupė, okupacija, karas, muzikinis gyvenimas, sezonas, gastrolės, recenzijos, repertuaras

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4