Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2005 m. Nr. 1

Lietuviškasis Adamo Gottlobo Casparini veiklos matas | The Lithuanian dimension of the works of Adam Gottlob Casparini
Leonidas MELNIKAS

Tyrimo objektas – XVIII a. II pusės Lietuvos muzikos kultūra, jos sąlytis su bendraeuropinėmis meno raidos tendencijomis. Tyrimo tikslas – apibūdinti kultūrines ir istorines sąlygas bei aplinkybes, lėmusias Adamo Gottlobo Casparini veiklą Lietuvoje, parodyti bendraeuropinės meninės integracijos intenciją kaip reikšmingą Lietuvos XVIII a. II pusės muzikinės raidos apraišką. Tyrimo metodai: analizuojant istorinius dėsningumus bei lyginant įvairias kūrybinės saviraiškos formas straipsnyje taikomas istorinis ir komparatyvistinis tyrimo metodai.

Raktažodžiai: XVIII a. II pusės Lietuvos muzikos kultūra, Vilniaus Šv. Dvasios bažnyČios vargonai, vargondirbystė, Adamas Gottlobas Casparini, Johannas Dawidas Hollandas, Dietrichas Ewaldas von Grotthussas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4