Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2005 m. Nr. 1

Bažnyčios vargonininko repertuaro raida Lietuvoje XIX a. II – XX a. I pusėje | The development of repertoire of church organists in Lithuania in the second half of the 19th – first half of the 20th century
Eglė ŠEDUIKYTĖ-KORIENĖ

Straipsnio tyrimo objektu pasirinkta XIX a. II – XX a. I pusėje Lietuvos bažnyčiose skambėjusi vargonų muzika, sudariusi bažnyčios vargonininko repertuarą. Pagrindinis dėmesys skiriamas XIX a. II pusėje besiformuojanČioms vargonavimo tradicijoms, paČių vargonininkų tuomet sukurtoms mišioms ir giesmėms, XX a. I pusės koncertiniam vargonų repertuarui. Straipsnio tikslai – išsamiai atskleisti vargonininko repertuaro kaitą nuo XIX a. vidurio iki XX a. ketvirtojo dešimtmeČio pabaigos, atspindėjusią tuometinę vargonavimo ir apskritai bažnytinio muzikavimo raidą. Lietuvos vargonavimo tradicijos pateiktos Lenkijos, Estijos, Latvijos bei kitų Rusijos Imperijos tautų, turėjusių kultūrines sąsajas ar įtaką Lietuvos muzikos menui, kontekste. Straipsnyje dėstant medžiagą iš muzikos istorijos bei lyginant bažnyčios vargonininko repertuarą skirtingose Lietuvos vietose, taip pat kitose kultūros sąsajas turinčiose Baltijos šalyse, Lenkijoje, Rusijoje naudojamas istorinis ir komparatyvistinis tyrimo metodai.

Raktažodžiai: vargonavimo tradicijos, repertuaras, vargonų muzika, mišios, giesmės, koncertinis vargonavimas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4