Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2005 m. Nr. 2

Iš Oriento Vakarų link: LDK bajoro kontušinis kostiumas | From the Orient Westwards: the contush attire in the GDL
Gražina Marija MARTINAITIENĖ

Straipsnio objektas: Abiejų Tautų Respublikos bajoro kostiumo genezė, savitumas, simbolizmas.
Tyrimo tikslai: 1) išskirti svarbiausias Respublikos bajoriškosios visuomenės skonio orientalėjimo priežastis, kurių dėka dar XVI a. prasidėjo, o XVII a. buvo galutinai užbaigtas formavimasis ypatingos luominės aprangos, įgavusios „tautinio“, „kontušinio“, arba „lenkiško“, kostiumo pavadinimą bei reikšmę; 2) išryškinti pagrindinius šio kostiumo bruožus, jam teiktas simbolines reikšmes bei jų ypatumus Lenkijos Karalystėje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

Raktažodžiai: XVIII a.; Abiejų Tautų Respublika; LDK; bajorija; sarmatizmas; kontušinis kotiumas, sarmatinis kostiumas, tautinis kostiumas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4