Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2005 m. Nr. 2

Susimąsčiusio Kristaus atvaizdas XVII–XVIII a. LDK bažnyčiose: paskirtis ir paplitimas | The image of Christ in Distress in the 17th–18th c. Lithuanian churches: the purpose and distribution
Gabija SURDOKAITĖ

Straipsnyje pirmą kartą Lietuvos menotyros istoriografijoje pateikiamos žinios apie Susimąsčiusio Kristaus atvaizdų egzistavimą XVII–XVIII a. Žemaičių ir Vilniaus vyskupijų bažnyčiose. Pasitelkus istorinius šaltinius nagrinėjamas šių atvaizdų paplitimas ir paskirtis.

Raktažodžiai: Susimąstęs Kristus, Rūpintojėlis, potridentinė dailė, vienuolijos, baroko dailė, ikonografija, meditacija

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4