Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2005 m. Nr. 3

Šalis, kurios nebuvo (Stanislovo Bohušo-Sestšencevičiaus kūrybinio metodo klausimu) | A Country That Has Not Existed: On the Creative Method of Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz
Jolita MULEVIČIŪTĖ

Straipsnyje nagrinėjama XX a. pr. Vilniaus dailininko St. Bohušo-Sestšencevičiaus grafika. Atskleidžiamos šio autoriaus piešinių sąsajos su kitomis vaizdinės kūrybos sritimis – fotografija ir periodinių leidinių iliustracijomis; aptariama laikotarpiui būdingų kultūrinių mitų įtaka jo meniniam pasaulėvaizdžiui. Pasitelkus konkrečius dailės pavyzdžius, ryškinamas nevienareikšmis amžių sandūros realizmo pobūdis, nulemtas prieštaringų modernios epochos veiksnių.

Raktažodžiai: Miuncheno mokykla, realizmas, intuityvizmas, estetizmas, erotizmas, fotografija, kopija, reprodukcija, iliustruota periodika

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4