Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2005 m. Nr. 3

Tema, gyvenimas, žmogus – kūrybiškosios socrealizmo plėtros gairės | Theme, Life, Man: Guidelines for the Creative Development of Socialist Realism
Erika GRIGORAVIČIENĖ

Straipsnyje nagrinėjamos XX a. 6-ojo dešimtmečio pabaigos – 8-ojo pradžios lietuvių oficialiosios, konformistinės tapybos, arba kūrybiškojo socrealizmo raidos laikotarpio, teorinės nuostatos. Šio istorinio tyrimo tikslas – išsiaiškinti, ko sovietinė valdžia, komunistų partija reikalavo iš dailininkų, kaip apibrėžė „pagrindinio dailės kurso“ ideologines ir estetines normas, kaip formulavo tapybos uždavinius ir vertinimo kriterijus. Pagrindiniai tapybos politikos akcentai, klausimai, dažniausiai diskutuoti Dailininkų sąjungos suvažiavimuose, valdybos plenumuose ir spaudoje, – tai teminis figūrinis paveikslas, meno suartinimas su gyvenimu bei „Žmogaus problema“.

Raktažodžiai: teminis paveikslas, figūrinė kompozicija, tikrovės interpretavimas, žmogaus paveikslas, meninė individualybė

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4