Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2005 m. Nr. 4

Kai kurie archyviniai šaltiniai apie rusų teatro Vilniuje steigimą 1841–1849 m. | Some archival sources on the founding of the Russian theater in Vilnius in 1841–1849
Vida BAKUTYTĖ

Straipsnio objektas – archyviniai šaltiniai, kurie papildo jau žinomus Vilniaus teatrinio gyvenimo faktus, susijusius su rusų teatro steigimu, ir liudija naujus, istoriografijoje neminėtus. Publikacijoje fragmentiškai pateikiami ir patys dokumentai, ir pastebėjimai išanalizavus jų visumą. Pasirinktas laikotarpis – keleri metai prieš lūžį, kada pradėti reguliarūs spektakliai rusų kalba (1845 m.), ir po jo – yra būdingas pasirinktos temos aspektu ir tiksliai ją atspindi.

Raktažodžiai: Vilniaus miesto teatras, rusų teatras Vilniuje, XIX a., Lietuva, archyviniai šaltiniai

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4