Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2005 m. Nr. 4

Valstybė ir scena. Lietuvių profesinio dramos teatro pradžia | The state and the stage. On the question of the beginnings of professional Lithuanian theater
Gintaras ALEKNONIS

Straipsnyje aptariamas būsimųjų Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjų vaidmuo XX a. pradžios Vilniaus lietuvių scenoje. Nagrinėjamas lietuvių dramos teatro periodizacijos klausimas – profesinio teatro pradžios problema. Lietuvių profesinio teatro pradžia įprasta laikyti 1920 m. Juozo Vaičkaus pastatytas „Jonines“. Pabrėžiama, kad ši data teatro istoriografijoje įsitvirtino gana atsitiktinai, šio fakto išskyrimas grindžiamas organizaciniais, o ne meniniais kriterijais.

Raktažodžiai: mėgėjų teatras, valstybinis teatras, teatro organizavimas, profesionalumas, politika, teatro visuomeninis vaidmuo, estetiniai kriterijai

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4