Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2005 m. Nr. 4

Tarp Scilės ir Charibdės (Vilniaus lietuvių teatro sąjūdis XIX–XX a. sandūroje) | The theatrical movement of Vilnius’ Lithuanians at the turn of the 20th century
Gražina MARECKAITĖ

Straipsnis parašytas pranešimo tarptautinėje konferencijoje „Vilniaus teatrinė kultūra 1785–1914“ pagrindu. Jis buvo skirtas ir svetimtautei auditorijai, todėl jame daugiau informacinės ir mažiau probleminės medžiagos. Daugelis faktų iš Vilniaus mėgėjų teatro veiklos platesniems sluoksniams nėra žinomi, todėl teko kartoti jau paskelbtus (tik lietuvių literatūroje) duomenis. Mus labiausiai domina Vilniaus lietuvių tautinės mažumos padėtis XIX–XX a. sandūroje, kai neturėta savojo valstybingumo, tačiau gyventa ir kurta Vilniuje, mieste, kuris lietuvių sąmonėje funkcionavo kaip sostinė. Teatro pradų susiformavimas daugiataučio Vilniaus kultūrinėje dirvoje, rusiškoje bei lenkiškoje terpėje, tebelieka tolimesnių tyrinėjimų objektas.

Raktažodžiai: Vilnius, mėgėjai, teatras, scena, dramaturgija, romantizmas, draugija, daugiatautis, tautiškas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4