Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2006 m. Nr. 1

Kauno konservatorijos veikla pokario metais | The Kaunas State Conservatoire in postwar years
Tamara VAINAUSKIENĖ

Naudojant istoriografinį, statistinį ir lyginamąjį metodus straipsnyje nagrinėjama Kauno konservatorijos veikla 1944–1949 metais. Publikacijos tikslas – atskleisti mokyklos atkūrimo ir jos reformavimo pagal TSRS aukštojo muzikos mokslo koncepciją problematiką, aptarti minimo laikotarpio mokyklos raidos procesus. Darbe remiamasi archyviniais šaltiniais.

Raktažodžiai: pokaris, Kauno konservatorija, atkūrimas, reforma, veikla

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4