Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2006 m. Nr. 1

Šviečiamojo klasicizmo blyksniai: dainos L. G. Rėzos ankstyvosios poezijos tekstais | Flashes of Enlightened Classicism: songs based on the early poems by L. G. Rėza
Laima KIAULEIKYTĖ

Publikacija tęsia XVIII–XIX a. sandūros Mažosios Lietuvos muzikos kultūros apžvalgą. Tyrimo objektas – šviečiamosios minties, lietuvių muzikos tautinio susivokimo ryšiai. Skelbiama mažiau žinomų L. G. Rėzos (1776–1840) originaliosios poezijos bei muzikos sąlyčio pavyzdžių, jie laikomi lietuvių dainų rinkinio (1825 m.) prielaida. Rašant straipsnį daugiausiai pasiremta vokiečių autorių – J. M. Müllerio-Blattau, H. Güttlerio, E. Krollio, W. Salmeno – Rytprūsių muzikos istorijos studijomis, A. Jovaišo, V. Maciūno, J. Ereto, A. Matulevičiaus publikacijomis, informacine literatūra. Natų pavyzdžius suteikė Berlyno Staatsbibliothek. Naudojami lyginamasis, analizės, sintezės mokslinio tyrimo metodai.

Raktažodžiai: Mažoji Lietuva, Karaliaučius, XVIII–XIX a. sandūros muzikos kultūra, Apšvieta, lituanika, šviečiamasis klasicizmas, preromantizmas, daina, W. G. M. Jensenas, L. G. Rėza

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4