Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2006 m. Nr. 2

Telesforo Kulakausko talento įrodymai, arba ką nauja galima rasti tarpukario Lietuvos knygų lentynose | Proofs of Telesforas Kulakauskas’ talent, or some news from the interwar Lithuanian bookshelf
Giedrė JANKEVIČIŪTĖ

Straipsnyje kaip specifinis XX a. dailės tyrimų šaltinis nagrinėjama knygų grafika. Šaltinio aktualumui ir jo tyrimo efektyvumui atskleisti pasirinkta trijų dailininkų – Jono Juozo Burbos, Telesforo Kulakausko ir Jono Steponavičiaus – kūryba. Iki šiol nenagrinėtais, į minėtų autorių palikimo katalogus dar neįrašytais darbais parodoma, kaip naujos kūrinių grupės, įtrauktos į mokslinę apyvartą, leidžia patikslinti ir pakoreguoti požiūrį į stiliaus istoriją, t. y. suteikia papildomos medžiagos ir argumentų Lietuvos dailės modernėjimo tyrimams, neoklasicizmo tendencijos įsitvirtinimui. Atskleidžiama taikomosios grafikos užsakymų vertė analizuojant dailininko ir užsakovo santykius, dailininko profesines galimybes bei jo visuomeninį statusą XX a. I pusėje.

Raktažodžiai: dailės tyrimų šaltiniai, knygos dizainas, konstruktyvizmas, Lietuvos dailė, modernizmas, neoklasicizmas, taikomoji grafika

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4