Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2006 m. Nr. 2

Wilhelmas Pollis: nauji architekto veiklos šaltiniai | Wilhelm Poll: new sources on the architect’s work
Aistė PALIUŠYTĖ, Lina BALAIŠYTĖ

Straipsnyje pristatoma XVII a. I pusės architekto Wilhelmo Pollio veikla ir skelbiami du nauji jo darbus aptariantys šaltiniai. W. Pollis buvo žinomas kaip valdovo architektas, rūpinęsis medžiagų tiekimu Vilniaus pilies statyboms, dirbęs Vilniaus kapitulai. Publikuojami šaltiniai atskleidžia kitas jo veiklos sritis: Kaidanavos evangelikų reformatų bažnyčios projektavimą ir Mikalojaus Kiškos antkapio Vijos bernardinų bažnyčioje kūrimą. Skelbiami architekto gyvenimo ir kūrybos duomenys padeda naujai įvertinti šį asmenį, taip pat suteikia retai pasitaikančių istorinių paliudijimų apie statybų amatininko socialinę padėtį ir veiklą.

Raktažodžiai: Wilhelmas Pollis, architektas, valdovo dvaras, Jonušas ir Kristupas Radvilos, Mikalojus Kiška, Kaidanava, Vija, projektas, antkapis

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4