Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2006 m. Nr. 2

Vincento Slendzinskio tremties laikų albumėlis | Wincenty Sleńdziński’s scrapbook from the exile period
Jolanta ŠIRKAITĖ

Straipsnyje analizuojamas vienas šaltinis – dailininko Vincento Slendzinskio eskizų ir užrašų albumėlis, saugomas Bialystoko muziejaus Slendzinskių galerijoje. Šis šaltinis unikalus tuo, kad jame, be eskizų ir piešinių, yra ir įdomios rašytinės medžiagos, atskleidžiančios lig šio nežinotą V. Slendzinskio asmenybės pusę – jo literatūrinius bandymus. Tai – eilėraščiai, vodeviliai, būties apmąstymai. Albumas pildytas dailininkui būnant tremtyje, Nižnij Novgorodo gubernijos Kniaginino miestelyje, tad jame esantys piešiniai, kompozicijų eskizai padeda išaiškinti tremties laikotarpio meninės kūrybos tendencijas, o keliolika puslapių, skirtų kelionės iš Kniaginino į Charkovą, kur jam buvo leista apsistoti likusį tremties laiką, aprašymas atskleidžia nedidelį, bet įdomų jo gyvenimo tarpsnį. Pristatant šį šaltinį, daugiausia dėmesio skiriama V. Slendzinskio kūrybos Kniaginino laikotarpiui nušviesti.

Raktažodžiai: Vincentas Slendzinskis, Kniagininas, eskizai, poetinė kūryba, kritika, maksimos, vodevilis

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4