Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2006 m. Nr. 3

Žemaičių vyskupijos parapinių bažnyčių pastatai XVII a. I pusėje | Buildings of parish churches in the diocese of Samogitia in the first half of the 17th century
Liudas JOVAIŠA

Straipsnio objektas: remiantis XVII a. I pusės vizitacijų ir inventorių duomenimis apžvelgti Žemaičių vyskupijos parapinių bažnyčių statinius – jų planus ir sudedamąsias dalis, eksterjerą ir svarbiausius interjero elementus (altorius, krikštyklas, sakyklas, klausyklas), taip pat šventorių ir jo statinius. Straipsnio tikslas: nustatyti nekintamas bažnyčių statybos bei įrangos tradicijas ir fiksuoti permainas tiriamuoju laikotarpiu.

Raktažodžiai: XVII a., Žemaičių vyskupija, vizitacijos, inventoriai, parapinės bažnyčios, architektūra, interjeras, eksterjeras, zakristija, prieangis, kriptos, vargonų choras, šventorius, varpinė, osorijus, altorius, krikštykla, sakykla, klausykla

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4